West, Carla van

De B.S.-Foto tussen hoofdgebouw en de Paddestoel met: o.a.Klara Waas, Juffrouw de Boer, Tineke Muller, Femke en Bertje Meier.

1953 B.S.-immigranten op hun  eerste zwerftocht door de woestijn met o.a. Chelly van West, Netty Gobes, Beppie de Jong,  Gientje Wertheim (overl.), Chee Grootkerk, Netty Schrijvers, Herman Blik, Joop Wertheim, Tobi Swell- heim, Carla van West en Leo Cohen

Een sportdag in de B.S.

 

Groepsfoto van de Padvinderij met als derde van links Carla West

Een groepsfoto in de B.S.met op de achtergrond de Villa van de Reitsema’s

Klara Waas en Carla van West

Riek en Leo Cohen

Riek en Leo Cohen

De goeie ouwe tijd..... Carla van West voor de Huishoudschool in Hilversum

Reünie van in Israel wonende oud-B.S.-ers op 22.12.2003 bij Salco Katz in Moshav Emoeniem                                                                 Boven vlnr.:                                                                                 Hanneke Grootkerk, Chee Grootkerk, Marcus Lindeman, Henny Katz, Sara van Sister.                                                                            Tweede rij vlnr.:                                                                              Ies Cozijn, Chelly van West, Renate Levi, Greetje Gompers, Betty van Essen-Kok, Eva van West, Netty Gobes, Sonja Verdoner, Salco Katz, Bea de Geus, Eddy Gomes.                                                             Onder vlnr.:                                                                             Natan Barzilai, Carla van West, Micky Levi, Dik Boekebinder, Hansje Gomes en Joop Wertheim.

Verslag Bergstichting Reunion Israel

De israelische branch van de Bergstichting ontmoette op 22 December bij Salco Katz in Emoeniem, Israel. Het was een zeer geslaagde bijeen- komst, bijgewoond door bijna  de hele clan, zo’n 25 mensen, uitgebreid met echtgenoten, kinderen en kleinkinderen.                              Negen  mensen  waren verhinderd om te komen, waarvan drie vanwege gezondhiedsredenen. Deze werden “get soon well” kaarten toegestuurd. Ook werd er een kaart aan Riek Cohen in Beith Shalom gestuurd en om- dat  Salco binnenkort jarig is werd hem  onder het zingen van “in de gloria” een  zeer weelderige bos bloemen aangeboden, welke met een welwillende glimlach in ontvangst werd genomen.                                Er vonden zeer ontroerende weerzieningen plaats, er werd veel gekust en enthousiast herinneringen opgehaald. Ook werden er vele foto’s ge- nomen die meteen in alle glorie gezien konden worden via de computer en printer van  Salco. Iedereen had  iets  lekkers meegenomen en de tafels bogen onder de overvloed van gerechten en spijzen die de tanden deden wateren en alle eer werden aaangedaan.                               Dit hele tafereel werd mogelijk gemaakt door de vruchtbare samenwer- king van Salco, die de plaats en al het benodigde materiaal ter beschik- king gesteld had, en Carla van West die onvermoeibaar de hele organi- satie en alle voorbereidingen op zich had genomen.

                   Gerapporteerd door Shalom Pront