Sarphatie, Rob

1946 eerste klas lagere school in Hilversum met ook kinderen van de Bergstichting

Inge

Jetty Zeehandelaar

Hans Elzas, bewoner  B.S.-Jongenshuis

Netty Schrijver

Wie is dit? een bewoonster van het groote huis?

o.a Chaim Gomes de Mesquita

Netty Schrijver

Jetty Zeehandelaar met een collega in een bootje in Oud Valkeveen

Tante Jetty + Collega met hun groep

Kinderen uit de groep Grote Huis

Groep van Tante Jetty + Collega met o.a. Gerda Schaap en Henny de Jong

Tante Jetty met een andere tante, Gerda, Greetje en ?

Groepbewoners  Grote Huis Bergstichting

Netty Schrijver na haar tijd in de B.S. op bezoek bij Jetty Zeehandelaar

Groep “Tante Jetty” Zeehandelaar

Groep Tante Jetty met o.a. Betty Ensel, Beppie de Jong en Netty Schrijver

Robbie en Eefje Sarphatie

Mevr. Gomes de Mesquita met haar kinderen Chaim, Hansje en Eddy

De groep van “tante” Jetty + andere “tantes”?? met o.a. Henny en Beppy de Jong, Eefje en Robby Sarphatie, Jaques Zilverberg e.a.

Jacques Zilverberg

Bewoners en leiding van groep “tante” Jetty Zeehandelaar met o.a. Eefje Sarphatie, Solomon Napjes, Betty Ensel, Robby Sarphatie en Beppy de Jong

Tantes: Bergstichting Grote Huis

De hele groep van “tante” Jetty + collega en haar vriendin Bella op bezoek

Groep Jetty Zeehandelaar met o.a. Iesje Mof (Hollander), Henny de Jong, Netty Schrijver, Betty Ensel Beppy de Jong e.a.

Beppy de Jong en?

Bewoners, o.a. Henny de Jong en Chaim Gomes de Mesquita

Groep kinderen van het Grote Huis Bergstichting

Groep van “tante” Jetty

Beppy de Jong en?

Groep van “tante” Jetty met o.a. Robbie en Eefje Sarphatie, Henny en Beppy de Jong, “tante” Jetty, Iesje Mof (Hollander), Betty Ensel, Jaques Zilverberg, de broertjes Napjes e.a.

Bergstichting Grote Huis, groep “tante” Jetty + collega’s

Mevr. Ro Sarphatie moeder van Eefje en Rob Sarphatie met de hele groep van “tante” Jetty + collega’s

Bewoners en leiding met o.a. “tante” Jetty Zeehandelaar en Mevr. Hamme