Plaat, Ron v.d.

Kitty Meyer

Yvonne de Vries

helemaal links Ingrid Frank

laatste twee rechts: Martin Rudelsheim en Patrick Lam

Kitty op de Pier

Carla Steenman met vriend

Vlnr, vbnb: Marjon Meyer, Marta Pos’, Sonja Spyer, Claartje Frank, Marianne Morpurgo, Lenie de Leeuw, Bella, Henny Koopman en Camilla Fuldouwer...

Patrick Lam, Harry Lekker en Hugo Frijda

Poerim 1961: Jehoede Benour (leider), Perry Leider, Hugo Frijda, Harry Lekker, Patrick Lam, Ron van der Plaat en Nico Mok

derde v. rechts Loeki Gobes en helemaal rechts Jenny Alexander

Piet Huybrechts

Henny en Marjon